Background

HAUP

01 พ.ค. 22 - 30 มิ.ย. 22

HAUP

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Platinum Gold และ Bronze กรุณาอย่ากดรับก่อนมาถึงร้านค้า แสดงรหัสที่ร้านค้าพร้อมมือถือที่ใช้รับสิทธิ์

ผู้ใช้งานครั้งแรก ได้รับส่วนลด 50% ลดสูงสุด 700 บาท

ผู้ใช้ครั้งถัดไป ได้รับส่วนลด 20% ลดสูงสุด 300 บาท

ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับสิทธิ์ได้ 1 วัน / 1 สิทธิ์

รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 01 พ.ค. 65 – 30 มี.ย. 65

จองใช้งานรายวัน หรือ ขั้นต่ำ 8 ชั่วโมงเพื่อใช้โค้ดส่วนลด โดยจองเกิน 8 ชั่วโมงขึ้นไประบบจะคิดเป็นการจองรายวัน 24 ชั่วโมง

โปรโมชั่นเฉพาะรถยนต์น้ำมัน ไม่รวมรถยนต์ไฟฟ้าและสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า

รถยนต์น้ำมัน - ส่วนลดสำหรับค่าชั่วโมงรถ ไม่รวมค่าแพ็กเกจระยะทาง

ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางLINE @haupcar

ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ เป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า/บริการของร้านค้า

รับสิทธิ์คลิก https://liff.line.me/1656101645-p8YXk4Mm

Icon